F A Q - Løgballe Camping
Language - Sprache - Taal mandag, 17-05-2021
Indhold
Pladsinfo
Løgballe Camping
Løgballevej 12
7140 Stouby
Tlf +4575691200
Mail til pladsen
Åben: 20.03. - 27.09.
LON 9° 50‘ 34,2240'
LAT 55° 42‘ 24,1200'
Temaer

F A Q

Kære campist.
Vi byder dig og din familie velkommen til Løgballe.
Vi håber I vil nyde opholdet, og vi glæder os til samværet med jer.
Vi går ind for sund fornuft - vi synes det er bedre end forbudsregler - men når så mange mennesker er samlet på ét sted, kan det være rart med et lille regelsæt. Derfor følgende, og spørg endelig, hvis der er noget du er i tvivl om.

ANKOMST
Pladser og hytter er til rådighed på ankomstdagen fra kl. 14.00 AKTIVITETER. Se opslagstavlen ved hovedbygningen eller spørg i receptionen. Se også under aktiviteter på hjemmesiden www.logballe.dk AFFALD. De opstillede containere må kun benyttes til køkkenaffald/pap/flasker/dåser og aske. Al andet affald (gamle stole, køleskabe, tæpper, presenninger, fortelte, guvbrædder m.m.) skal campisten selv fjerne.

AFREJSE/AFREGNING.
Hvis græsset er vådt når du skal køre, så hjælper vi hellere end gerned vores lille minilæsser. Pladsen/hytten skal forlades senest kl. 11.00. Hytteleje og pladsleje betales senest ved afrejse. Har du en sæsonplads afregnes der ved sæsonstart.

BØRNEKØRETØJERNE
har deres helt egen parkeringsplads i det nordøstlige hjørne af boldbanen. Her kan de hentes, køres på i en halv time; sættes tilbage igen, og man henter en ny. Kørsel kun på kørevejene INDEN for bommen eller på boldbanen, når den ikke er i brug. Pas på ikke at køre ned til træfpladsen (det er stejlt!) eller på fliserne rundt om bygningerne. BAD. Der betales med en 5 krone i automaten for et varmt bad af 4 minutters varighed.

BILER.
Der må medtages og parkeres højst èn bil pr. enhed på pladsen. I tidsrummet mellem kl. 22.00 og 7.00 må der ikke køres på pladsen
BRAND. Sikkerhedsafstanden er mindst 1,5 meter fra forteltets bardun til naboskel således at brandmyndighedernes 3 meters afstandsregel kan overholdes.

ELKABLER.
Ifølge el rådet og stærkstromsbekendtgørelsen skal kablet fra campingvogn/telt til el tavlen være minimum 3 x 2.5 mm². Af hensyn til græsslåning skal elkabler anbringes synligt. Det er ikke tilladt at tilslutte strøm til stander uden om campingpladsens elmåler.

 FÆRDSEL PÅ PLADSEN.
Færdselslovens bestemmelser er gældende for al trafik på pladsen. Hastigheden er max 10 km/t. Det vil sige 1. gear tomgamg. Færdsel til fods med åbne flasker og glas er ikke tilladt. FRYSE-KAPASITET finder du i det lille rum ved siden af fællesrummet. Tak om du vil mærke det tydeligt med navn og pladsnummer.

GÆSTER.
Gæster parkerer på parkeringspladsen. Gæstepris 10 kr. per person. Almindelig camping-pris for overnattende gæster. Er du sæsonligger findes specielle årspriser.
GLEMMEKASSEN står i det lille rum ved siden af fællesrummet, og bliver tømt ca hver 2. uge.

 HJERTESTARTER
hænger under halvtaget til venstre for receptionen. HUNDE. Det er tilladt at ha´hund med på pladsen. Den skal føres i kort snor og luftes uden for pladsen (ikke på boldbanen). Vi har desuden en lille hundelegeplads, hvor hunden kan slippes fri og lege. (Husk at samle efterladenskaberne op).

INTERNET.
Information om trådløst internet kan hentes i receptionen.


må KUN tømmes i udslagskummen ved servicebygningerne. KIOSK. Åben i højsæsonen fra 08.00 til 20.00. Dog lukket mellem 12.00 - 14.00. Uden for sæson: se opslag om åbningstider på døren. Kiosken fører et mindre sortiment af dagligvarer, slik, is, vin, øl og vand samt campingartikler.

LEGEPLADS.
Det er forældrenes ansvar at holde børnene under opsyn. Hoppepuden må ikke benyttes med fodtøj på.

MINIGOLF -
15 huller. Minigolfbanen ligger på den sidste af terrasserne ned mod bækken og skoven. Den drives i samarbejde med Tingstaden´s Y´s club i Viborg. De modtager halvdelen af spillerindtægten, og deres indtægter går til humanitært arbejde blandt børn og unge i Danmark og udlandet. Èt spil købes for 30 kr. mens et 10 turs kort købes for 250.- kr. Hver fredag i højsæsonen arrangeres der turnering.

MORGENBRØD.
Friskbagt hver morgen kl. 8.00 fra Juelsmindebageren. Bestilles i kiosken dagen før senst kl. 19.00. I lavsæson dog fortrinsvis i weekends.

MUSIK. Vis hensyn til naboer og genboer ved brug af radioer, TV og mobiltelefoner. I perioden 23.00 - 07.00 skal udstyret være slukket.

NATTERO. Der skal være ro på pladsen fra kl. 22.00 - 07.00. I samme periode er bommen lukket og bilkørsel på pladsen er ikke tilladt.

RECEPTION. Åben i højsæsonen fra 08.00 til 20.00. Dog lukket mellem 12.00 - 14.00. Uden for sæson: se opslag om åbningstider på døren. RENGØRING. Servicebygningerne rengøres mindst 1 gang dagligt. Meld til receptionen om eventuelle problemer og bidrag selv til at holde bygningerne rene og ryddelige. Kun enkelte toiletter og baderum er åbne uden for sæsonen, da kapaciteten er tilpasset antallet af gæster.

SWIMMING POOL. I højsæsonen (uge 24 - 34 ) er swimmingpoolen åben fra kl. 10.00 - 18.00. Børn under 18 år har kun adgang ifølge en voksen. Badning sker på eget ansvar. Rygning er ikke tilladt. Blebørn - uanset alder - skal have badeble på. Kan købes i kiosken.

SYGDOM. Hvis du bliver syg/kommer til skade på hverdage mellem 08.00 - 16.00: Ring egen læge. Hvis du bliver syg/kommer til skade lørdag, søn- og helligdage eller hverdage når din egen læge har lukket: Ring lægevagten 7011 3131. Skadestuen har til huse på Regionshospitalet i Horsens (Sundvej 30, 8700 Horsens). Du kan ikke kontakte Skadestuen direkte, og du kan heller ikke møde op på Skadestuen uden først at have kontakt til din egen læge eller lægevagten. Lægehuset i Horsnsyld, Egevej 7, 8783 Hornsyld telefon 7568 7433.

TURISTINFORMATION. Lokale og regionale turistbrochurer kan hentes i receptionen. V: VASK. Vaskemaske og tørretumbler finder du ved servicebygningerne. Poletter a 25 kr. købes i receptionen. Skriv dig på reservations-skemaet i vaskerummet.

VIN.Årets Løgballe-vin bliver kåret af campisterne ved den årlige vinsmagning og blindtest i september. En enkelt flaske koster 50 kr. og 3 flasker 140.- kr. Købes i kiosken ved siden af receptionen.
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail